Thẻ: bóng đèn vàng

Danh sách những máy hút mùi sử dụng đèn tròn chiếu sáng. Trong thẻ này cung cấp những mẫu máy hút mùi sử dụng bóng halogen cho ánh sáng vàng. Dựa theo danh sách này bạn có lựa chọn nhanh máy hút mùi theo chủng loại đèn.